Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach

Autor práce

Martin Ilavský
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

Ing. Jozef Filipek

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu