Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích

Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích

Autor práce

Richard Štec
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedoucí práce

Ing. Antonín Novák

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci