Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích

Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích

Autor práce

Richard Štec
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Vedúci práce

Ing. Antonín Novák

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu