Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Autor práce

Mgr. Peter Otto
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. Peter Trhan, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci