Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Author

Mgr. Peter Otto

Supervisor

Mgr. Peter Trhan, PhD.

About the project

Year

2015

Share