Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Author

Mgr. Peter Otto
Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Natural Sciences

Supervisor

Mgr. Peter Trhan, PhD.

About the project

Year

2015

Share