Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Riadenie rádiovo ovládaného modelu počítačom a jeho interakcia s vonkajším svetom na platforme Raspberry Pi

Autor práce

Mgr. Peter Otto

Vedúci práce

Mgr. Peter Trhan, PhD.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu