Reprezentace časově proměnných povrchů neuronovými sítěmi

Reprezentace časově proměnných povrchů neuronovými sítěmi

Autor práce

Filip Hácha
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Ročník

2021

Sdílet tuto práci