Reprezentace časově proměnných povrchů neuronovými sítěmi

Reprezentace časově proměnných povrchů neuronovými sítěmi

Autor práce

Filip Hácha

Vedúci práce

doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu