Profilování haldy s nízkou latencí

Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce

Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Daniel Langr Ph.D.

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci