Profilování haldy s nízkou latencí

Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce

Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Daniel Langr Ph.D.

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu