Profilování haldy s nízkou latencí

Autor práce:

Ing. Jan Tománek
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce:

Ing. Daniel Langr Ph.D.

Zdieľať túto prácu: