Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Privátny cloud pre VÚJE Trnava

Autor práce

Eduard Vesel
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci