Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Předzpracování obrazu pro indexování rozsáhlé kolekce dat

Autor práce

Šurkovský Martin
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Fasuga Radoslav

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci