Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Autor práce

Žilka Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Smrž Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci