Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Použití Explicitní sémentické analýzy pro linkování v multijazyčných dokumentových kolekcích

Author

Žilka Lukáš
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Smrž Pavel

About the project

Year

2012

Share