Ověřování splnění nejzazších termínů pomocí kontroly modelu

Ověřování splnění nejzazších termínů pomocí kontroly modelu

Autor práce

Jan Onderka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci