Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Optimalizace distribuovaného kolektoru síťových toků

Autor práce

Jan Wrona
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Martin Žádník, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci