Neuronové Latentně Faktorizační Modely pro Doporučovací Systémy

Neuronové Latentně Faktorizační Modely pro Doporučovací Systémy

Autor práce

Radek Bartyzal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Tomáš Řehořek

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci