Neuronové Latentně Faktorizační Modely pro Doporučovací Systémy

Neuronové Latentně Faktorizační Modely pro Doporučovací Systémy

Autor práce

Radek Bartyzal
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Tomáš Řehořek

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu