Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Autor práce

Miroslav Laco
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci