Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka

Autor práce

Miroslav Laco

Vedúci práce

doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu