Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML

Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML

Autor práce

Dan Homola
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci