Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML

Model-Driven Engineering přístup pro OntoUML

Autor práce

Dan Homola
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Robert Pergl, Ph.D.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu