Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení

Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení

Autor práce

Anna Kučerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Luboš Krčál

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci