Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení

Metody pro přibližné vyhledávání vzorků v řídkých multidimensionálních polích pomocí metod strojového učení

Autor práce

Anna Kučerová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Luboš Krčál

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu