Marketing mix of an e-shop on various national markets

Marketing mix of an e-shop on various national markets

Autor práce

Andrea Kramecová
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci