Marketingový mix internetového obchodu na rozličných zahraničných trhoch

Marketingový mix internetového obchodu na rozličných zahraničných trhoch

Author

Andrea Kramecová
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

About the project

Year

2018

Share