Marketingový mix internetového obchodu na rozličných zahraničných trhoch

Marketingový mix internetového obchodu na rozličných zahraničných trhoch

Author

Andrea Kramecová

Supervisor

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

About the project

Year

2018

Share