Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack

Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack

Autor práce

Dávid Bolvanský
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Radek Hranický

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci