Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack

Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack

Autor práce

Dávid Bolvanský

Vedúci práce

Ing. Radek Hranický

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu