Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Petr Rek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci