Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Knihovna pro návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Petr Rek

Vedúci práce

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu