Integrace metodiky PRINCE2 do internetové služby Unicorn Universe

Integrace metodiky PRINCE2 do internetové služby Unicorn Universe

Autor práce

Kocián Václav
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Oškrdal Václav

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci