Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor práce

Jan Sýkora
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci