Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Inkrementální update úložiště pro data lineage v grafové databázi

Autor práce

Jan Sýkora

Vedúci práce

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu