Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Autor práce

Róbert Cuprik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci