Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Autor práce

Róbert Cuprik
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedúci práce

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu