Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Hľadanie motívov v DNA sekvenciách

Author

Róbert Cuprik

Supervisor

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

About the project

Year

2017

Share