Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Kekely Lukáš
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kořenek Jan

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci