Hardwarová akcelerace aplikací pro monitorování a bezpečnost vysokorychlostních sítí

Autor práce

Lukáš Kekely
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Jan Kořenek

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci