Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Autor práce

Vojtěch Rýdl
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

Ing. Michal Šebesta

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci