Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Author

Vojtěch Rýdl

Supervisor

Ing. Michal Šebesta

About the project

Year

2016

Share