Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Gamifikační systémy a jejich integrace v organizaci

Autor práce

Vojtěch Rýdl

Vedúci práce

Ing. Michal Šebesta

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu