Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Autor práce

Martin Kauer
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Vedoucí práce

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci