Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Formální konceptuální analýza nad neúplnými daty

Author

Martin Kauer
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

Supervisor

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share