Extrakce údajů z heterogenních dokumentů pomocí šablon

Extrakce údajů z heterogenních dokumentů pomocí šablon

Autor práce

Patrik Patera
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci