Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Michal Piňos
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

prof. Lukáš Sekanina

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci