Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Autor práce

Michal Piňos

Vedúci práce

prof. Lukáš Sekanina

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu