Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Autor práce

Adam Blažek
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci