Efektivní vyhledávání ve videu pomocí komplexních skic a explorace založené na sémantických deskriptorech

Author

Adam Blažek

Supervisor

RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

About the project

Year

2016

Share