DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

Autor práce

Mgr. Ivan Hraško
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedoucí práce

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci