DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

Autor práce

Mgr. Ivan Hraško
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Vedúci práce

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

O projekte

Ročník

2015

Zdieľať túto prácu