DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

DIRAC v prostredí Microsoft Windows: adaptácia a vysokovýkonné počítanie

Author

Mgr. Ivan Hraško

Supervisor

doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

About the project

Year

2015

Share